Tomáš Přáda – AV Media


Martin Krajíček s námi spolupracoval na realizaci naší zaměstnanecké konference. Chtěli jsme na videu zachytit klíčové momenty celé akce a zároveň emoce a atmosféru setkání. Martinovi se to povedlo na výbornou a přispět tak velkou měrou k úspěchu celé akce. Dokáže naslouchat zákazníkovi a jako profesionál dodat prvotřídní výsledek.