CEDEM 2018


Společnost Roberts Publishing Media Group vydává časopis Commercial Investment Journal a pořádá významné konference zaměřené na reality. Již několikátým rokem pro ně tvořím videa z těchto akcí.  

Read More