CEDEM 2018


Akce

Společnost Roberts Publishing Media Group vydává časopis Commercial Investment Journal a pořádá významné konference zaměřené na reality. Již několikátým rokem pro ně tvořím videa z těchto akcí.